معلومات برای متقاضیان در مورد مکالمه با ترجمان ها

یک ترجمان در مکالمه شما با افراد متخصص شرکت خواهد کرد.
متخصص شخصی است که گفتگو را رهبری می کند.
ترجمان هر چیزی را که گفته می شود ترجمه می کند.
این بدین معناست که هر چیزی را که می گویید به زبان آلمانی ترجمه می شود.
و هر چیزی را که متخصص می گوید به زبان شما ترجمه می شود.

در اینجا اطلاعاتی در مورد آنچه برای گفتگو مهم است دریافت می کنید:

ترجمان

 • مکلف است که هیچ اطلاعاتی در مورد شما یا محتوای مکالمه تان را به افراد دیگر منتقل نکند.
 • هم در مقابل شما و هم در مقابل کارمند متخصص این مکلفیت موجود است.
 • بی طرف است، یعنی به هیچ کس توصیه یا از هیچ کس حمایت نمی کند.
 • هر چیزی را که توسط شما و یا کارمند متخصص گفته می شود ترجمه می کند.

گفتگو

 • آهسته و واضح صحبت کنید.
 • جملات کوتاه و قابل فهم بگویید.
 • بعد از دو جمله صبر کنید تا مترجم بتواند ترجمه کند.
 • اگر ترجمان حرف شما را بخاطر ترجمه کردن قطع میکند درک داشته باشید.

کارمند متخصص

 • جانب مقابل مکالمه است.
 • باید مطمئن شود که شما همه چیز را درک می کنید.
 • به سوالات شما پاسخ می دهد.

همیشه مستقیماً با کارمند متخصص صحبت کنید، در گفتگو به آنها نگاه کنید.

دارالترجمه  گفتگوی موفقیت آمیز را برای شما آرزو می کند!

آیا در مورد ترجمه سوالی یا نگرانی دارید ؟
برای ما بنویسید: info@haus-der-sprachmittlung.de   
و در مجله ما اشتراک کنید!

معلومات در مورد دارالترجمه

ترجمه برای برقراری ارتباط بین مردم مهم است.
بنابراین همه افراد باید این فرصت را داشته باشند که توسط مترجم در مکالمات حمایت شوند.
ترجمه معمولاً از آلمانی به زبان دیگر و برعکس آن انجام  میشود.

این دارالترجمه در مورد ترجمانی در ایالت راینلند فالتس اطلاع می دهد.
این دارالترجمه متعهد است تا اطمینان حاصل کند که همه افراد می توانند به خدمات مسلکی ترجمه دسترسی داشته باشند.
این دارالترجمه توسط وزارت ادغام راینلند فالتس تمویل مالی می شود.
این دارالترجمه برای همه مردم در راینلند فالتس خدمات ارایه میکند.

در وب سایت دارالترجمه معلومات مهمی موجود میباشد:

 • در بخش خدمات موجود ترجه در وبسایت ما میتوانید ترجمان ها را در منطقه خود پیدا کنید.
 • می ‌ توانید توضیحاتی در مورد وظایف ترجمان ها را به زبان خود دانلود کنید.

سوالات و خواسته های خود را به info@haus-der-sprachmittlung.de برای ما بفریسید.